Interactieve kaarten

Big data omvormen naar interactieve kaarten…

Een van onze specialisaties is het omvormen van big data naar interactieve kaarten. Een van onze klanten heeft regelmatig behoefte aan zulke kaarten. De klant is een regionale krant / media bedrijf De Twentsche Courant Tubantia. Zij maken de sprong naar het digitale tijdperk. Vertaling van big data kan als gereedschap dienen voor journalistieke doeleinden mist op de juiste wijze toegepast. Intense samenwerking speelt daarbij een belangrijke rol. Ons deel van het project was om de data om te vormen naar een digitale interactieve kaart. De beperking was dat er alleen html, css en javascript kon worden gebruikt om de productie te verwezenlijken. Een van de uitdagingen was om de applicatie toch snel te laten werken in diverse browsers. Dit kon worden gedaan door de splitsing van server side taken and client side taken goed te verdelen.

Voorbeelden

Zover hebben we vier interactieve kaarten gemaakt. Gebruik de onderstaande links om ze te bekijken.

Voetbalkaart(over 1.000.000 views!)
Zorgkaart
Studentenkaart
Multiculturele bevolkingskaart

Posted on February 7, 2016 in Nieuws

Share the Story

Back to Top